Zmiana w ustawie VAT opóźnia rozpoczęcie działalności nowych firm

szkolenie sageacademy

Znowelizowana ustawa ma wpływ nie tylko na prowadzenie działalności gospodarczej. Okazuje się, że przy okazji spowolniła także proces zakładania firm. W urzędach skarbowych powstały zatory, które opóźniają start nowych firm.

Osoby zakładające firmę muszą liczyć się ze znacznym opóźnieniem startu działalności. Zmiany w ustawie VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadziły m.in. obowiązek sprawdzenia przez urząd skarbowy zgłoszenia o wpis do rejestru podatników. Art. 96 ust. 4 ustawy o VAT od 1 stycznia obliguje naczelnika urzędu skarbowego do przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Obejmuje to m.in. sprawdzenie wyciągu z KRS lub CEIDG oraz tytułu uprawniającego do korzystania z lokalu, w którym jest rejestrowana firma. Nowy zapis w ustawie pojawił się ze względu na konieczność przeciwdziałania zakładaniu firm-widm, tzw. słupów, które są wykorzystywane przez przestępców gospodarczych i które po przeprowadzeniu określonych transakcji kończą swoją działalność.

Rozpoczęcie działalności z miesięcznym opóźnieniem

Do tej pory firmę można było zarejestrować z dnia na dzień. Obecnie, jeśli pojawią się wątpliwości co do rzetelności podatnika, urząd skarbowy ma czas do 30 dni na weryfikację zgłoszenia. Termin ten wynika z ogólnych przepisów ordynacji podatkowej dotyczących załatwiania spraw (art. 139). W skomplikowanych przypadkach przepisy te dają fiskusowi aż dwa miesiące na rozpatrzenie sprawy. Eksperci zwracają jednak uwagę, że weryfikacja danych zawartych w zgłoszeniu VAT-R nie jest skomplikowana, dlatego urzędy nie powinny zwlekać z wpisem dłużej niż 30 dni, co i tak stanowi znaczne wydłużenie całego procesu rejestracji firmy.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Rejestracja podatnika VAT nie jest obowiązkiem (zwolnieni z rozliczania podatku są podatnicy wykazujący obrót roczny do 200 tys. zł), ale w praktyce biznesowej, firma nie widniejąca na liście vatowców może być mniej wiarygodna w oczach potencjalnych kontrahentów. Bywają niekiedy sytuacje, w których firmy, dowiadując się już po przeprowadzeniu transakcji, że sprzedawca nie jest vatowcem, chcą transakcję wycofać. W praktyce, dopóki firma nie zostanie wpisana do rejestru podatników VAT, nie może rozpocząć sprzedaży opodatkowanej, a więc do tego momentu nie ma możliwości realizowania sedna swojej działalności. W konsekwencji przedsiębiorca nie uzyska dochodów, a jednocześnie musi ponosić koszty – np. opłacać składki ZUS. Ponadto, sprzedawca, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, może mieć problemy ze zwrotem nadpłaconego podatku VAT. To wszystko może powodować utrudnienia już na starcie działalności. Eksperci alarmują, że takie podejście urzędów skarbowych jest nie do przyjęcia. Od lat nie było takiej sytuacji, by na tyle wydłużono okres od założenia firmy do rejestracji VAT.

Skazani na dobrą wolę urzędów

Niektórzy eksperci zauważają jednak, że rejestracja jest jedynie czynnością materialno-techniczną, a o tym, czy podmiot jest podatnikiem VAT decyduje to, czy wykonuje on czynności opodatkowane, nie zaś to, czy formalnie jest zarejestrowany. Inni zwracają też uwagę na fakt, że procedura dokładnej weryfikacji podatnika przed rejestracją nie jest niczym nadzwyczajnym w Unii Europejskiej. Stosowana jest np. w Niemczech czy Rumunii, przez co niektórzy podatnicy czekają na rejestrację nawet kilka miesięcy.

Dyrektywa VAT również nie stoi na przeszkodzie takiej weryfikacji, co sugeruje, że podatnicy w tej kwestii będą uzależnieni od woli samych urzędników do przeprowadzania niezwłocznej weryfikacji. Niestety ze względu na konieczność uszczelniania systemu podatkowego i walki z oszustami, konsekwencje odczuwają także uczciwi podatnicy. Tym bardziej, planując założenie biznesu warto wkalkulować w harmonogram działań możliwe przestoje na początku działalności.