Wywiad z ekspertem – Wszyscy jesteśmy pionierami Split Payment

baner split Payment

Wywiad z ekspertem –Wszyscy jesteśmy pionierami Split Payment

Rozmowa z Bogdanem Zatorskim, ekspertem podatkowym Sage  na temat wprowadzenia podzielonej płatności w VAT

Przeczytaj jakie problemy i możliwości może stwarzać split Payment Twojej firmie. Czy  jego wprowadzenie może się wiązać z ryzykiem? Jak przygotować firmę i pracowników na zmiany?

 

SageAcademyPolska jako pierwszy kraj na świecie wprowadza metodę SP  w podatku VAT dla całej gospodarki. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Bogdan ZatorskiTo duże wyzwanie dla wielu podmiotów – dla banków, dla dostawców oprogramowania finansowo-księgowego, dla administracji podatkowej, a przede wszystkim – dla podatników. Do 1 lipca trzeba będzie nie tylko zmienić mechanizmy informatyczne wspomagające wykonywanie i przyjmowanie płatności aby obsłużyć Split Payment, czyli zaktualizować oprogramowanie, ale także – a może przede wszystkim – przeszkolić personel, ponieważ to właśnie po stronie pracowników działów księgowych i biur rachunkowych będzie leżała największa odpowiedzialność wynikająca z wysokiego ryzyka popełnienia błędów.

O jakich rodzajach błędów mówimy? Czy na obecnym etapie można oszacować ryzyko, jakie dla podatników niesie SP?

Można wyodrębnić kilka zagrożeń czy trudności. Trzeba pamiętać, że każdą fakturę należy opłacić osobno, w metodzie SP nie będzie można dokonać zbiorczych płatności, więc będzie to większy nakład pracy. Przy wielu fakturach łatwo o błędne wpisanie np. nazwy kontrahenta lub nawet wysłanie przelewu SP do kontrahenta, który nie posiada rachunku VAT (koniecznego do odbioru płatności SP). Pomyłki mogą oczywiście dotyczyć tak trywialnych, a bolesnych w skutkach sytuacji jak błędne wpisanie numeru faktury czy numeru NIP. Dużym zagrożeniem jest także to, że w przelewie musimy wpisać konkretną kwotę opłacanego VAT, z właściwej faktury – tutaj także łatwo o pomyłkę.

 

Początkowo SP ma być nieobowiązkowy dla wszystkich podatników. W jakich jednak sytuacjach prawo (bankowe) przewiduje, że będzie obowiązkowy?

Zasadniczo stosowane podzielonej płatności jest pozostawione do swobodnej decyzji przedsiębiorcy zlecającego płatność za otrzymaną fakturę na rzecz dostawcy. Jednak w pewnych przypadkach np. w obsłudze zwrotów omyłkowo otrzymanych wpłat na rachunek VAT, dopiero zastosowanie metody SP do odesłania otrzymanych kwot wyłączy od solidarnej odpowiedzialności za odprowadzenie do US należnego podatku od tej transakcji. Chodzi tutaj o takie błędy jak zapłata SP przez obcego przedsiębiorcę za naszą fakturę lub zwrot błędnie przesłanego VAT. Podobnie będzie realizowany zwrot VAT w specjalnym przyśpieszonym terminie 25 dni z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K  – tutaj także będzie realizowany metodą SP. W przypadku, gdy podatnik będzie posiadał kilka tzw. rachunków VAT w tym samym banku, wówczas przesunięcia z jednego rachunku na drugi będzie realizował również poprzez SP.

 

Sama procedura i metody wykonywania płatności SP nie wydają się mocno skomplikowane. Jednakże można spodziewać się sytuacji, w których podatnik może mieć trudności z realizacją płatności SP. O jakie konkretnie sytuacje chodzi?

Istnieje wiele sytuacji, w których nie będziemy mogli zrealizować SP czyli użyć „zamrożonych” na rachunku VAT środków pienieżnych. Mowa tu o takich przypadkach jak np. płatności kartą płatniczą lub gotówką za otrzymane faktury. Nie będzie się dało także zapłacić SP w sklepie internetowym, jeżeli mamy dostępną jedynie opcję płatności przed dostawą – SP można bowiem wykonać dopiero po wystawieniu faktury. W tej metodzie nie będą mogły być także realizowane żadne przedpłaty czy zaliczki. Oczywiście SP nie zapłacimy także za towary czy usługi zwolnione z VAT ani za faktury objęte odwrotnym obciążeniem VAT, bo nie ma tam kwoty VAT , którą można zapłacić. Ze względu na to, że SP dotyczy tylko płatności złotówkowych, nie będzie można go zrealizować w przypadku płatności walutowych czy kontrahentom zagranicznym.

 

Wiele osób zwraca uwagę, że SP może negatywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstw. Dlaczego jest takie ryzyko? O jakie konkretnie sytuacje chodzi?

Podstawowe ryzyko wystąpienia napięć płatniczych wynika z tego, że części przedsiębiorców będzie trudno uwolnić „zamrożone” na rachunku VAT kwoty. Z powodów, które przed chwilą wymieniłem. Przedsiębiorca, który otrzyma płatność w metodzie SP na rachunek VAT, a nie będzie mógł ich użyć, aby skutecznie przekazać swojemu dostawcy bo np. wnosi przedpłaty przed dostawami kiedy jeszcze nie ma numeru faktury dołoży kwotę VAT z rachunku rozliczeniowego. Dotknie to zatem bezpośrednio tych przedsiębiorcy, którzy obecnie finansują działalność operacyjną z kwot podatku VAT.

 

Podatnicy korzystający ze split payment mogą korzystać z pewnych „promocji” przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Jedną z nich jest możliwość ubiegania się o szybszy zwrot VAT. Na czym polega ten mechanizm?

Może o to wnioskować każdy podatnik, z którego deklaracji wynika, że należy mu się zwrot podatku.  Wystarczy, że wypełni na nowym przygotowywanym aktualnie przez MF wzorze deklaracji VAT-7 lub VAT-7K właściwe pole. Urząd skarbowy zrealizuje zwrot w terminie 25 dni, za pomocą metody SP czyli pieniądze wpłyną na rachunek VAT. Czyli na rachunek, który banki i SKOKi założą do końca czerwca dla wszystkich obsługiwanych przedsiębiorców.

 

Jakie zatem najważniejsze rady możemy zalecić przedsiębiorcom by zdążyli przygotować się do SP?

Zalecam by przygotowania do SP wykonać w trzech krokach. Po pierwsze już teraz należy przeszkolić pracowników swojego działu księgowego z zakresu SP, a jeżeli korzystamy z usług biura rachunkowego po prostu sprawdzić, czy jego pracownicy przeszli specjalistyczne szkolenia (np. takie, które organizuje Sage Academy).

Kolejnym krokiem powinno być oszacowanie ryzyka, że SP obciąży firmę w obszarze płynności finansowej oraz jak wpłynie organizację pracy. Wygląda na to, że obsługa SP będzie wymagała wykonania dodatkowych czynności.

Po trzecie warto sprawdzić korespondencję ze swoim bankiem, który na tym etapie powinien już poinformować nas o zmianach na naszych rachunkach firmowych, m.in. o stworzeniu nowych rachunków VAT jako „podrachunków” kont firmowych i nowych zasadach obsługi.

Ostatnim krokiem powinno być skontaktowanie się z dostawcą wykorzystywanego przez nas programu finansowo-księgowo z zapytaniem o stan przygotować do wdrożenia SP.

Te cztery kroki można uznać za podstawowe elementy przygotowań do nowego obowiązku podatkowego. Przez cały czas trzeba też trzymać rękę na pulsie, śledzić doniesienie prasowe dotyczące SP czy zapisać się na kilka newsletterów podejmujących tę tematykę by móc otrzymywać eksperckie wiadomości bezpośrednio na skrzynkę e-mail.

 

Szkolenia indywidualne Split Payment