Wywiad z ekspertem – Split Payment

Business concept, working in office

Wywiad z ekspertem – Split Payment dla SageAcademy.pl

Zobacz co ekspert mówi o Split Payment! Jakie korzyści i zagrożenie niesie ze sobą mechanizm podzielonej płatności oraz to kto poniesie koszty wdrożenia go w firmach? Na te i inne pytania odpowiada Mariusz Chełminiak, ekspert Sage. To musisz wiedzieć o Split Payment!

 

 

SageAcademySplit Payment będzie w Polsce dobrowolny, czy jest się czym przejmować?

Mariusz Chełminiak: Ustawodawca zakłada, że skorzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne w relacjach B2B, i wykluczył możliwość stosowania tego mechanizmu w relacjach B2C.

Należy zaznaczyć, że do stosowania podzielonej płatności ma przekonać przedsiębiorców systemem zachęt, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta.

Uczciwi przedsiębiorcy nie powinni się obawiać zmieniających się przepisów, ale mikro i małe firmy już dzisiaj muszą myśleć o poszerzeniu swojej wiedzy z obszaru płynności finansowej gdyż powszechne stosowanie w gospodarce mechanizmy podzielonej płatności może znacząco wpłynąć na bieżąca płynność finansową małych firm.

 

Czym dokładnie jest podzielona płatność?

Obecnie kupujący wpłaca na rachunek sprzedającego całą kwotę (brutto). W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności kwota transakcji będzie automatycznie dzielona: wartość netto trafi na tradycyjny rachunek bankowy przedsiębiorcy a wartość VAT trafi na nowy dedykowany dla VAT rachunek bankowy przygotowany przez bank dla każdego przedsiębiorcy.

Czyli każdy przedsiębiorca będzie posiadał dodatkowy rachunek tylko do rozliczeń VAT.

Na rachunek VAT powinny trafić pieniądze z podatku VAT, jednak zaznaczam, że nadal będą własnością przedsiębiorcy ale z ograniczonym dysponowaniem na inne cele niż zapłata VAT.

Podatnicy,  którzy korzystają (ze względu na charakter działalności) z odwrotnego obciążenia (tzw. odwrócony VAT), czyli z branży paliwowej, elektronicznej czy też metalowej (niektóre wyroby stalowe) nie będą w pełni korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Będą mogli wprawdzie korzystać z rachunków do VAT, jednak dalej muszą stosować przepisy wynikające z profilu działalności.

 

vdek

Jakie są niebezpieczeństwa a jakie zalety podzielonej płatności?

Największym niebezpieczeństwem stosowania przez przedsiębiorców podzielonej płatności jest utrata płynności finansowej u części mikro i małych przedsiębiorców. Zwracam uwagę, że pieniądze, które trafią na specjalne konta do VAT, będą tam tymczasowo „zamrażane”, czyli będą one mogły być wykorzystywane tylko do rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym, a także do opłacenia VAT wobec innych kontrahentów.

Ustawodawca przewidział też ułatwienia dla przedsiębiorców stosujących mechanizm podzielonej płatności. Najistotniejsze w mojej ocenie to:

  • Przedsiębiorca, który wystąpi o zwrot nadwyżki podatku na rachunek VAT powinien spodziewać się zwrotu w terminie do 25 dni licząc od daty złożenia deklaracji.
  • Zwolnienie przedsiębiorcy z odpowiedzialności solidarnej.
  • Podatników korzystających z podzielonej płatności nie będą dotyczyły natomiast obostrzenia z art. 112b i 112c ustawy o VAT, mówiące o dotkliwych sankcjach.

Wydaje się, że aktywne wykorzystanie konta VAT do rozliczeń z kontrahentami i fiskusem spowoduje, że przedsiębiorca znacznie rzadziej będzie podlegał kontroli skarbowej.

 

Czy model ten jest nowym pomysłem, czy gdzieś już funkcjonuje taki sposób rozliczeń?

Split Payment jest sposobem na zmniejszenie luki w podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów w tym np. w Czechach i we Włoszech.

 

Kto ponosi koszty wprowadzenia tego mechanizmu?

Warto zaznaczyć, że w grudniu 2017 nastąpiła zmiana ustawy o podatku od towarów i usług a te zmiany determinują zmianę w prawie bankowym gdyż wiele obowiązków związanych z mechanizmem podzielonej płatności spoczywa na sektorze bankowym i to banki oraz skoki poniosą znaczną część kosztów.

Jak wspomniałem  zarządzanie płynnością to już sprawa przedsiębiorcy i w tym zakresie należy spodziewać się że, biznes chętniej sięgnie po narzędzia wspierające zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa w tym po rozwiązania BI.

Warto zaznaczyć, że producenci oprogramowania klasy ERP będą musieli dostosować oprogramowanie do zmieniających się przepisów ustawy.

 

Stopka sage club