Wywiad z ekspertem – RODO w biurach rachunkowych

  • RODO
rodo

Wywiad z ekspertem – RODO w biurach rachunkowych dla SageAcademy.pl

Zobacz co ekspert mówi o RODO w działalności biur rachunkowych? Czy  przestrzeganie RODO jest niezbędne w tego typu działalności? Jakie konsekwencje może mieć nie wdrożenie nowych procedur na czas? Na te pytania odpowiada Wojciech Gandurski, Radca prawny, ekspert w dziedzinie podatków.  Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem biura rachunkowego – to MUSISZ wiedzieć o RODO!

 

Wojtek_gotowe_2

Wojciech Gandurski

Partner w BG Tax & Legal sp. z o.o. / Radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze podatkowym, które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów gospodarczych.

Prowadzi szkolenia z zakresu podatków w ramach kursów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego oraz na indywidualne zlecenie dla działów finansowych podmiotów gospodarczych. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

SageAcademy: Czym jest właściwie RODO i kogo będą dotyczyły te przepisy?

Wojciech GandurskiRODO jest nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych. W maju wszyscy przedsiębiorcy, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe będą musiały mieć już wdrożone rozwiązania zgodne z rozporządzeniem. Nowa regulacja jest oparta na zupełnie innej niż dotychczas koncepcji. To administrator danych (a więc przedsiębiorca) będzie decydował jakiego rodzaju zabezpieczenia i inne środki techniczne wdrożyć żeby prawidłowo przetwarzać dane osobowe. Poprzednie uregulowanie nie dawało takiej swobody, precyzyjnie określało sposób wykonania nałożonych obowiązków.

 

Czy w przypadku biur rachunkowych RODO jest niezbędne?

Przez przetwarzanie, zgodnie z rozporządzeniem, rozumie się min. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie i wykorzystywanie danych osobowych. Są to czynności z którymi w działalności biur rachunkowych spotykamy się na codzień, a więc jak najbardziej przepisy będą dotyczyły także ich. Trzeba więc uznać, że w świetle rozporządzenia, w działalności biur rachunkowych RODO jest nie tyle niezbędne, a konieczne. Jednak patrząc na zagadnienie od bardziej praktycznej strony należy stwierdzić, że dzięki tym przepisom dane klientów biur będą bardziej bezpieczne, a one same będą miały większą swobodę w decydowaniu o tym w jaki sposób te dane chronić.

 

e-rodo

Czy rozporządzenie nakłada na biura nowe obowiązki?

Rozporządzenie nakłada na każdego przedsiębiorcę przetwarzającego dane szereg nowych obowiązków. Rejestrowanie czynności przetwarzania, zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, wykonanie analizy ryzyka to tylko część nowych zadań nałożonych na administratorów danych. Jednym z najważniejszych jest wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD), co w przypadku większości biur rachunkowych będzie obowiązkowe ze względu na charakter prowadzonej działalności.

 

Jakie mogą być konsekwencje niewdrożenia nowych przepisów?

Specyfika branży sprawia, że część danych powierzanych przez klientów biurom rachunkowym może zostać uznana za informacje poufne, przez co w ostatnich latach biura rachunkowe są na celowniku GIODO. Niezastosowanie się do nowych zasad grozi wysokimi karami pieniężnymi. Pułap wyznaczony przez rozporządzenie to odpowiednio 2 i 4 procent obrotu firmy.