Sylwetka trenera

Jacek Kowalczyk

Starszy Konsultant w obszarze finansowo-księgowym i handlowym.
Posiada bogate 15-letnie doświadczenie w branży IT; z sukcesem zakończył ok. 100 projektów wdrożeniowych. W przeszłości odpowiadał za sprzedaż rozwiązań wspomagających zarządzanie, jak również za nadzorowanie projektów wdrożeniowych. Był zastępcą kierownika działu wdrożeń. Opiekował się kluczowymi klientami, poszukując i dostarczając optymalnych rozwiązań. Jako konsultant w ciągu ostatnich 8 lat brał udział w wielu projektach realizowanych dla odmiennych branż i firm o rożnej skali i specyfice działania. Specjalizuje się w obszarach rachunkowości, finansów i księgowości, środków trwałych, obrotu magazynowego oraz sprzedaży.
Jest konsultantem, którego doświadczenie bazuje na bogatym doświadczeniu zdobytym na stanowiskach handlowych oraz w działach wdrożeń. Pracował dla rozmaitych branż i organizacji specjalizując się w wielu obszarach zarządzania przedsiębiorstwem.
Wielkim atutem Jacka jest zdolność do szybkiego rozpoznawania potrzeb biznesowych klientów połączona z umiejętnością wypracowania optymalnych rozwiązań. Jacek potrafi dopasować rozwiązania do ograniczeń zasobów i rzeczywistej sytuacji.