28.01.2019 – Warszawa – Pracownicze Plany Kapitałowe (Szkolenie)