Siedem porad jak uniknąć problemów z płynnością finansową

  • Finanse
slide-3.jpg

Właściwa płynność finansowa to krytyczny element funkcjonowania każdej firmy. Poniżej podajemy 7 prostych i praktycznych sposobów na zapewnienie płynności finansowej w Twojej firmie.

Monitorowanie przebiegu przepływów pieniężnych w Twojej firmie

Pamiętaj, że zysk to nie to samo, co wpływy pieniężne. Twoja firma może generować duże zyski i szybko rosnąć, ale jeśli twoje środki pieniężne są zamrożone w zapasach, możesz mieć problemy z płatnościami wobec dostawców, co może skutkować utratą reputacji firmy.  Oto siedem sprawdzonych sposobów na kontrolę przepływów pieniężnych oraz zapobieganie problemom z płynnością finansową:

1. Sporządzaj prognozy przepływów pieniężnych

Ustal cele na najbliższe 6 do 12 miesięcy w celu monitorowania sytuacji finansowej i unikania problemów z płynnością. Podstawowym sposobem na sporządzenie prognozy przepływów pieniężnych jest prowadzenie prostego arkusza kalkulacyjnego z wyszczególnieniem przychodów i kosztów w układzie miesięcznym. Zwróć uwagę na odchylenia sezonowe – przykładowo, zimą najprawdopodobniej wzrosną koszty ogrzewania. W Twojej prognozie uwzględnij koszty stałe i zmienne.

2. Monitoruj płatności

Niezwłocznie wystawiaj faktury i dochodź zaległych płatności. Warto również ustalić jasne warunki płatności z dostawcami od początku współpracy z nimi –  ustal np. 30-dniowy termin zapłaty. Poznaj terminy płatności Twoich klientów i nie ignoruj nieprawidłowości ani opóźnień — problemy z płatnością u klienta mogą być oznaką jego rychłego bankructwa. Znajomość terminów wpływu płatności za Twoje produkty lub usługi pomoże Ci w monitorowaniu Twoich przepływów pieniężnych.

3. Właściwie zarządzaj zapasami

Efektywne zarządzanie zapasami jest równie istotne, co zarządzanie przepływami pieniężnymi. Inwentaryzuj zapasy z taką samą częstotliwością, jak rachunki bankowe — co tydzień lub co miesiąc. W ten sposób będziesz dysponował aktualnymi informacjami dotyczącymi aktualnych stanów magazynowych oraz koniecznych zamówień. Efektywnie prowadzony system zarządzania zapasami będzie miał pozytywny wpływ na Twoje przepływy pieniężne, gdyż unikniesz sytuacji, gdy posiadasz zbyt duże zapasy lub zamrażasz wszystkie swoje środki pieniężne w zapasach.

4. Utrzymuj dobre relacje z kredytodawcami

Wiele firm potrzebuje czasem zastrzyku gotówki z banku lub innej instytucji finansowej, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju i może potrzebować kredytu lub kredytu w rachunku bieżącym do finansowania działalności. Utrzymuj dobre relacje z kredytodawcami i informuj ich o nieprzewidzianych trudnościach lub zmianach dotyczących Twoich prognoz finansowych. Jeżeli utrzymujesz dobre, oparte na zaufaniu relacje z kredytodawcami, będą oni bardziej skłonni dobrze Cię traktować w przypadku, gdy Twoja firma będzie potrzebować pomocy finansowej w przyszłości.

5. Korzystaj z kredytowania

W sytuacji szybkiego wzrostu Twojej firmy — na przykład w sytuacji, gdy właśnie podpisujesz nowy kontrakt z klientem i martwisz się brakiem środków na pokrycie kosztów ogólnych — postaraj się o linię kredytową w banku lub innej instytucji finansowej, w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu krótkoterminowego. W wielu przypadkach będzie to osiągalne, gdyż banki chętniej udzielają kredytów firmom zamierzającym podpisać kontrakt lub dysponującym listem intencyjnym. Po wpłynięciu zapłaty od klienta będziesz mógł spłacić kredyt. Zapłacisz odsetki tylko za okres, w którym faktycznie potrzebujesz kredytowania.

6. Zdyscyplinuj wypływy pieniężne

Przeanalizuj częstotliwość płatności dostawcom, płatności podatkowych, opłat za zużycie mediów, itp. Być może istnieje możliwość płatności ratalnych lub uelastycznienia warunków płatności. Wykorzystaj swoje zdolności negocjacyjne aby uzyskać korzystne warunki. Przeanalizuj również drobne wydatki, które mogą łącznie składać się na duże kwoty.

7. Przewiduj możliwe problemy przed ich wystąpieniem

Identyfikuj potencjalne problemy z płynnością finansową z wyprzedzeniem dzięki regularnym aktualizacjom prognozy przepływów pieniężnych, monitorowaniu sytuacji rynkowej, analizom potencjalnych problemów klientów i dostawców oraz podejmowaniu działań niezwłocznie po wykryciu problemu. Nie chowaj głowy w piasek i nie czekaj, aż problem sam się rozwiąże. Dzięki monitoringowi przepływów pieniężnych będziesz mógł szybko i skutecznie rozwiązywać ewentualne problemy. W przypadku problemów, konsultuje się z Twoim księgowym, inwestorem lub mentorem biznesowym.