Kwota wolna od podatku – jak ją obliczać w 2017 r.?

  • Podatki
szkolenia dla Twojej firmy

29 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o kwocie wolnej od podatku nowelizując tym samym Ordynację podatkową oraz ustawy o PIT i CIT.

Zmiany zakładają, że kwota wolna od podatku w przypadku osób zarabiających rocznie do 6,6 tys. zł wyniesie właśnie taką kwotę. To w praktyce oznacza, że takie osoby nie zapłacą w ogóle podatku.

W przypadku dochodów w przedziale 6,6 tys. – 11 tys. zł rocznie, kwota wolna będzie się stopniowa zmniejszać. Aby ją określić, podatnik będzie musiał dokonać indywidualnych obliczeń. W przypadku rocznych dochodów od 11 tys. zł do 85 528 zł kwota wolna wyniesie rocznie 3091, czyli tyle samo co obecnie. Zostanie ona natomiast zlikwidowana całkowicie w odniesieniu do podatników zarabiających powyżej 127 tys. zł rocznie.

Nowe wysokości zaliczek w 2017 r.

By obliczyć kwotę wolną trzeba pamiętać, że ma ona dwa istotne aspekty – ujęcie jej w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy oraz wysokość kwoty do rozliczenia w PIT rocznym.

1. W zaliczkach na podatek dochodowy liczonych od 1-01-2017 będzie:

Dla pierwszego progu podatkowego uwzględniania kwota wolna jak dotychczas jako 1/12 z kwoty 556,02 PLN

Dla drugiego progu podatkowego ma nie być liczona kwota wolna.

Pracownik może złożyć oświadczenie, że nie chce aby kwota wolna była naliczana i wtedy nie uwzględnia się jej bez względu na wysokość przychodów.

2. W PIT rocznym za 2017 kwota wolna będzie uwzględniana wg skali progresywnej:

1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.